Technickou prohlídkou silničního vozidla v STK mohou být zjištěny tyto stupně závad:

Lehká závada – nemá zásadní vliv na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích (zatím bezprostředně neohrožuje bezpečnost provozu) – vozidlo projde úspěšně TP.

Vážná závada – ovlivňuje provozní vlastnosti vozidla, ale neohrožuje bezprostředně bezpečnost jízdy vozidla nebo provoz na pozemních komunikacích – vozidlo je hodnoceno jako dočasně způsobilé k provozu, závada musí být odstraněna a provozovatel je povinen zajistit přistavení vozidla k opakované technické prohlídce (do 30 dnů bude kontrolováno pouze odstranění zjištěných závad).

Nebezpečná závada – bezprostředně ohrožuje bezpečnost jízdy silničního vozidla nebo bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, nebo ohrožuje životní prostředí – vozidlo je hodnoceno jako nezpůsobilé k provozu; provozovatel je povinen zajistit odstranění nebezpečné závady, přistavení vozidla k opakované technické prohlídce (do 30 dnů bude kontrolováno pouze odstranění zjištěných závad).