Pravidelná technická prohlídka

 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu
 • protokol o měření emisí (pokud je vyžadováno, tj. M1, N1)


Opakovaná technická prohlídka

 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu
 • protokol o měření emisí (pokud je vyžadováno, tj. M1, N1)
 • protokol o předchozí technické prohlídce, na jejímž základě je prováděna opakovaná technická prohlídka


Evidenční kontrola

 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu


Technická prohlídka před schválením technické způsobilosti vozidla

a) v případě jednotlivě dovezeného vozidla

 • technický průkaz vozidla
 • protokol o měření emisí (pokud je vyžadováno, tj. M1, N1)

b) v případě jednotlivě vyrobeného vozidla

 • protokol o měření emisí (pokud je vyžadováno, tj. M1, N1)
 • doklady stanovené schvalovacím orgánem pro provedení technické prohlídky stanovené v podmínkách rozhodnutí, pokud jsou stanoveny

c) v případě přestavby vozidla

 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu
 • protokol o měření emisí (pokud je vyžadováno, tj. M1, N1)
 • doklady stanovené schvalovacím orgánem pro provedení technické prohlídky stanovené v podmínkách rozhodnutí, pokud jsou stanoveny


Technická prohlídka před registrací vozidla

 • technický průkaz vozidla
 • protokol o měření emisí (pokud je vyžadováno, tj. M1, N1)


Technická prohlídka na žádost zákazníka

 • pouze ty doklady, které mají vztah k požadovanému rozsahu (plný, částečný, částečný v rozsahu evidenční kontroly) technické prohlídky


Opis protokolu technické kontroly

 • technický průkaz vozidla
 • občanský průkaz, popř. plná moc vlastníka/provozovatele vozidla


Vylepení náhradní kontrolní nálepky

 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu
 • protokol o technické prohlídce, na jejímž základě bude známka vydána


Vyražení evidenčního čísla motoru nebo karoserie (rámu)

 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu
 • rozhodnutí magistrátu města o schválení výměny karoserie


Ověření evidenčního čísla motoru nebo karoserie

 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu