STK Most je oprávněna provádět technické prohlídky silničních motorových a přípojných vozidel kategorií L, M1, N1, O1 a O2.

Kategorie vozidla Lhůta PTP [rok]

od data 1. registrace

ode dne provedení předchozí PTP

L s výjimkou vozidel viz *) 6 4
L do 50 cm^3 nebo do 50 km/h opatřen šlapadly nepodléhá
M1 s výjimkou vozidel viz *) 4 2
N1 s výjimkou vozidel viz *) 4 2
O1 nebrzděné 6 4
O1 brzděné 4 2
O2
*) Vozidla kategorie M1, N1, L

  • s právem přednosti v jízdě
  • zapsané v evidenci vozidel taxislužby
  • určené půjčovnou vozidel k nájmu
1 1

Tento přehled byl vypracován na základě zákona č. 56/2001 Sb. ve znění zákona č. 193/2018 Sb.